TWORZYMY
POZYTYWNE
RELACJE
SPOŁECZNE

PROMOCJA,
PR, CSR

Kompleksowo i profesjonalnie realizujemy kampanie promocyjne w tym społeczne.

Sponsoring, kampanie społeczne i edukacyjne są skutecznym działaniem wspierającym PR produktowy i PR korporacyjny. W tym zakresie: prowadzimy rozeznanie co do celowości podejmowania działań CSR’owych i sponsoringowych, przygotowujemy strategie sponsoringowe, działań społecznych i edukacyjnych, dokonujemy selekcji ofert, pozyskujemy sponsorów, partnerów i patronów medialnych, realizujemy całościową organizację sponsorowanych wydarzeń, organizujemy specjalne infolinie, tworzymy tematyczne serwisy internetowe, monitorujemy prasę i Internet, koordynujemy sponsoring z działaniami promocyjnymi firmy, zapewniamy obecność sponsorowanego wydarzenia w mediach, analizujemy efektywność projektów CSR czy sponsoringowych przed i po ich realizacji.

 

Powrót